วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิธีดาวโหลด Backtrack 5r1

*หมายเหตุ: บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นความรู้ ไม่สนับสนุนในการนำไปใช้ในทางที่ผิด ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ผมจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น